Energie

In de investeringsintensieve energiesector zijn garanties een voorwaarde voor de gunning van contracten. Exploitanten van windmolenparken willen de aankoop van elektriciteit veiligstellen, boorbedrijven moeten zorgen dat zij het boorgat opvullen aan het einde van de levensduur, en bepaalde landen verwachten garanties voor de werkgelegenheid van een vastgesteld aantal lokale werknemers. Voor al deze eisen zijn er speciale verzekeringsoplossingen.

Speciale oplossingen voor de energie industrie, bijvoorbeeld:

bidbonds

uitvoeringsgaranties

onderhoudsgaranties

ontmantelingsgaranties voor olie- en gasplatforms, zonne-installaties en windparken

waarborgen voor het garanderen van prestaties (zonne-energie)

betalingsgaranties voor de aankoop van energie uit hoofde van PPA’s

garanties ter vervanging van ‘collateral’ voor de handel op etc. energiebeurzen

We hebben al een aantal speciale garantieoplossingen voor de energiesector gevonden. Hoewel de garanties via een verzekeraar gelimiteerd zijn in tijd, is dit zelden een probleem omdat de economische contractperiode cruciaal is.

Bovendien adviseren wij u graag over speciale oplossingen.

Tina Weidenaar

Uw contactpersoon

Tina Weidenaar
+31 (0) 20 888 0620