Bouw

De bouwsector zit al enkele jaren in een sterk opwaartse lijn. Maar het voordeel van het stellen van garanties via verzekeraars heeft hierdoor absoluut niet aan belang ingeboet. Naast de te betalen premie voor het stellen van garanties, moet ook goed gekeken worden naar zekerheden die verstrekt zijn aan de bank.

Specifieke producten voor de bouwsector:

uitvoeringsgaranties

bereidverklaringen

onderhoudsgaranties

afbouwgarantie

bidbonds

combinatiegaranties

Bij negen van de tien bouwondernemingen zijn de overeengekomen voorwaarden in de verschillende krediet- en garantiefaciliteiten niet in overeenstemming met elkaar. Wij laten u snel zien of uw contracten goed gestructureerd zijn en wanneer dit niet het geval is, wat de risico’s zijn en de oplossingen. Ook het opzetten van consortiumstructuren of een zekerhedenpool voor het verkrijgen van garantiecapaciteit is voor ons geen probleem.

Doe een beroep op ons!

Tina Weidenaar

Uw contactpersoon

Tina Weidenaar
+31 (0) 20 888 0620