Garanties en borgstellingen via een verzekeraar

Garanties en borgstellingen laten stellen door een verzekeraar is de tegenhanger van de bankgarantie. Twee grote voordelen van het stellen van garanties en borgstellingen via een verzekeraar: geen beperking van de kredietlimiet bij de bank en een hoge mate van flexibiliteit, vooral in het geval van bijzondere uitdagingen.

Voordelen

geen (negatieve) invloed op de kredietlimiet/kredietbeoordeling

ook geschikt voor ‘moeilijke’ sectoren en bedrijfssituaties

Als marktleider op het gebied van garanties en borgstellingen kennen wij de verzekeringsmarkt in Duitsland, Oostenrijk en Nederland beter dan wie dan ook. Met onze database en talrijke exclusieve diensten, garanderen wij u te allen tijde volledige markttransparantie en optimale oplossingen. Of het nu gaat om het aangaan van nieuwe contracten of het optimaliseren van bestaande overeenkomsten: wij geven u graag persoonlijk advies.

Veel klanten eisen zekerheid van hun opdrachtnemers, bijvoorbeeld in de vorm van garanties die in de meeste gevallen door banken worden verstrekt. Het uitstaande bedrag aan bankgaranties wordt echter meegeteld in uw kredietlimiet en beperkt dus uw financiële armslag. Een garantie gesteld door een verzekeraar dekt ook alle garantieverplichtingen, maar dan zonder de liquiditeit te belasten. Dat maakt dit vooral interessant voor bedrijven in sectoren waar banken zich terugtrekken. Door de toenemende kapitaalvereisten zijn bedrijven in of na een herstructurering bijzonder onaantrekkelijk voor banken. Verzekeringsmaatschappijen hebben echter niet dezelfde kapitaalvereisten als banken en zijn hierdoor bereid om meer risico te nemen. Ze houden niet alleen rekening met uw kans op wanbetaling, maar ook met het risico van de individuele garantietypes. Dit kan resulteren in aanzienlijke verschillen in de beoordeling van het risico.

Hoewel de kosten van het stellen van garanties via een verzekeraar voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van de kredietwaardigheid van de onderneming, wordt ook veel waarde gehecht aan de toekomstperspectieven. Banken kijken vooral naar de historische gegevens en de totale zekerhedenpositie. Verzekeringsmaatschappijen kunnen hierdoor tot een positievere beoordeling van uw bedrijf komen dan uw bank.

Maar ook als uw kredietwaardigheid geen probleem is, kunnen of willen sommige banken niet meer het benodigde vermogen aanhouden om het volledige bedrag aan uitstaande garanties voor uw onderneming af te dekken. In dat geval vullen ze graag een deel van de garantiebehoefte in en laten ze de rest over aan een verzekeringsmaatschappij. Verzekeraars schrikken ook niet terug voor ‘lastigere’ landen en sectoren.

Verzekeraars bieden daarnaast meer flexibiliteit als het gaat om fronting. Als een Nederlandse verzekeringsmaatschappij bijvoorbeeld geen vergunning heeft om in een bepaald land garanties af te geven, kan een daar gevestigde verzekeringsmaatschappij een garantie afgeven op verzoek van de Nederlandse verzekeringsmaatschappij. Verzekeringsmaatschappijen accepteren ook fronting door banken als uw opdrachtgever aandringt op het ontvangen van een bankgarantie. Fronting is overal ter wereld mogelijk zonder noemenswaardige kosten.

Een garantie of borgstelling van de verzekeraar heeft meestal een maximale looptijd tot tien jaar. Zulke lange looptijden zijn echter een uitzondering. Garanties zijn vaak gekoppeld aan de economische looptijd van het contract, die meestal maar een paar jaar is

Tina Weidenaar

Uw contactpersoon

Tina Weidenaar
+31 (0) 20 888 0620

Om de volgende redenen is Gracher uw toonaangevende partner voor het stellen van garanties en borgstellingen via een verzekeraar:

  • Een uitstekende relatie met alle relevante verzekeringsmaatschappijen.
  • Bepalen van de beste voorwaarden en overige condities voor zowel nieuwe garantiefaciliteiten als voor het heronderhandelen van lopende overeenkomsten, o.a. door gebruik te maken van de ‘Gracher-database’ met meer dan 2500 historische gegevensbestanden.
  • Bekendheid met alle soorten garanties en borgstellingen, ook branche specifieke oplossingen
  • Minimalisering van de aansprakelijkheid van de onderneming en haar bestuursorganen door middel van juridisch deugdelijke en uitvoerbare contracten (doorlopende evaluatie met onze exclusieve ‘Mastercover’ tool).
  • Vergelijking van de voorwaarden voor de beste prijs van een individuele garantie met onze gratis softwaretool ‘Surety Manager’ op basis van de huidige voorwaarden in garantie- en kredietovereenkomsten.
  • Wereldwijde ondersteuning ter plaatse via ons lidmaatschap van de ‘Surety Alliance’.
  • Ervaring op het gebied van syndicaatsoplossingen met verzekeraars en banken.
  • Kennis op het gebied van zekerhedenpools.
  • Op de hoogte van de meest recente wet- en regelgeving.
  • Tijd- en kostenbesparingen door optimale processen.

Verzekeraars flexibel in fronting

Maar ook als uw kredietwaardigheid geen probleem is, kunnen of willen sommige banken niet meer het benodigde vermogen aanhouden om het volledige bedrag aan uitstaande garanties voor uw onderneming af te dekken. In dat geval vullen ze graag een deel van de garantiebehoefte in en laten ze de rest over aan een verzekeringsmaatschappij. Verzekeraars schrikken ook niet terug voor ‘lastigere’ landen en sectoren.

Verzekeraars bieden daarnaast meer flexibiliteit als het gaat om fronting. Als een Nederlandse verzekeringsmaatschappij bijvoorbeeld geen vergunning heeft om in een bepaald land garanties af te geven, kan een daar gevestigde verzekeringsmaatschappij een garantie afgeven op verzoek van de Nederlandse verzekeringsmaatschappij. Verzekeringsmaatschappijen accepteren ook fronting door banken als uw opdrachtgever aandringt op het ontvangen van een bankgarantie. Fronting is overal ter wereld mogelijk zonder noemenswaardige kosten.

Een garantie of borgstelling van de verzekeraar heeft meestal een maximale looptijd tot tien jaar. Zulke lange looptijden zijn echter een uitzondering. Garanties zijn vaak gekoppeld aan de economische looptijd van het contract, die meestal maar een paar jaar is